Print

Hvad er Hjerne-Talehuset

Hjerne-Talehuset har specialiseret sig indenfor neurorehabilitering, og er et videncenter indenfor hjerneskadeområdet i Syddjurs Kommune.

I Hjerne-Talehuset kan du få hjælp til at komme tilbage til en bedre hverdag, hvis du har været ramt af en hjerneskade.

Hvem kan deltage?

Behandlingen i Hjerne-Talehuset retter sig mod personer, som har følger efter:

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Hjernetraume efter ulykke eller vold
 • Infektion, iltmangel eller godartet svulst i hjernen.

I Hjerne- og Talehuset er der ansat ergo- og fysioterapeuter og talepædagoger med specialviden og erfaring indenfor de principper, der er gældende for rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade.

Der tages udgangspunkt i det hele menneske, og der arbejdes ud fra en neuro-pædagogisk tankegang.

Følger efter en hjerneskade

At blive ramt af en hjerneskade kan være svært for både den ramte og dennes pårørende, da det ofte medfører en ændret hverdag. Følgerne kan være større eller mindre og kan have ramt forskellige funktioner i hjernen.

Nogle følger er synlige så som lammelser af kropfunktioner. Andre følger er usynlige så som evnen til at tænke, huske, planlægge og udtrykke sig, ligesom der kan være følelsesmæssige ændringer.

Disse "usynlige" skader er ofte dem, der giver de største vanskeligheder i dagligdagen, ligesom det kan være medvirkende til, at det kan være svært at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge.

I Hjerne-Talehuset får du redskaber til at genskabe evnerne til at mestre hverdagen og deltage aktivt i familieliv og arbejdsliv med størst mulig selvhjulpenhed.

Du vil modtage en målrettet og tværfaglig genoptræning og taletræning, så du:

 • Får den støtte, stuktur og vejledning, der er brug for, så hverdagen kan fungere så optimalt som muligt                                                                 
 • Igen kan klare dig i din egen bolig
 • Genvinder tidligere funktioner
 • Igen kan deltage i i sociale aktiviteter
 • Helt eller delvist kan varetage tidligere dagligdagsopgaver
 • Igen kan  bruge dine sproglige og talemæssige fardigheder
 • Kommer til at arbejde med din evne til at kommunikere, træffe valg og handle, så du opnår størst mulig indsigt og indflydelse på egne livsvilkår
 • Kan få afklaret dit fremtidige behov for hjælp, hjælpemidler og boform.
Kontakt os

Hjerne- og Talehuset

Århusvej 35, Tirstrup,
8400 Ebeltoft
Tlf: 8753 5870
rehab@syddjurs.dk