Print

Forløb i Hjerne-Talehuset

Genoptræningen tilrettelægges som individuelle forløb eller som forløb på et mindre hold, så du også har mulighed for at møde andre i samme situation.

Tilbuddet sammensættes ofte som en kombination af begge dele. Hvis der er behov for hjemmetræning, planlægges det individuelt.

Genoptræningen kan foregå i lokalerne i Hjerne-Talehuset, udendørs, i hjemmet eller i dit nærmiljø.

Tilbuddet er bygget op omkring syv indsatsområder:

  1. Kognitiv genoptræning
  2. Fysisk genoptræning
  3. Hjemmetræning
  4. Genoptræning af sproglige og talemæssige færdigheder ved talepædagoger
  5. Kommunikationstræning v. ergoterapeuter og talepædagoger
  6. Hjælpemidler
  7. Evt virksomhedsbesøg og ergonomi

Tværfaglige teams

Til hvert forløb tilknyttes et tværfagligt team af ergoterapeut, fysioterapeut og talepædagog, som vil være ansvarlig for planlægning af dit forløb.

Gennem en tæt dialog finder du sammen med teamet frem til de mål og den indsats, som passer til dig.

Forløbet indledes med tværfaglige undersøgelser og tests, som vil danne baggrund for den handleplan, som udarbejdes til dig.

Under forløbet er der tæt samarbejde med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere.

Forløbet afsluttes med en samtale, hvor der laves en plan for dit videre forløb sammen med dig, evt, pårørende og andre relevant partner.

Varighed af et forløb

Forløbets varighed kan variere og bliver givet efter en individuel vurdering af dit behov.

Varigheden af et forløb kan ligge på mellem to til 12 uger, og der er løbende optag på tilbuddet.

Kontakt os

Hjerne- og Talehuset

Århusvej 35, Tirstrup,
8400 Ebeltoft
Tlf: 8753 5870
rehab@syddjurs.dk