Døgnrehabilitering - Syddjurs Kommune

Døgnrehabilitering

Intensiv genoptræning og sygepleje på en døgnplads. Enten efter endt hospitalsophold eller som alternativ til indlæggelse på hospitalet.