Print

Frivillig i Åbent center

Har du lyst til at være en del af et stykke socialt arbejde, der bidrager til øget livskvalitet både hos den, der yder indsatsen og den, der modtager den – så bliv frivillig på ældreområdet.

Hvad vil det sige at være frivillig?  
De frivilliges styrke er, at de med udgangspunkt i egne livserfaringer og engagement kan være med til at støtte mennesker, der har brug for hjælp.  

Syddjurs Kommune ønsker at styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde.

  • Derfor støtter og medvirker kommunen aktivt til inspiration og dialog med de frivillige.
  • De frivillige kan ikke pålægges opgaver af kommunen.
  • De vælger og prioriterer selv deres indsats.

Opgaver, der kan varetages af frivillige:

  • Pasning af caféerne på ældrecentrene
  • Hjælp ved arrangementer i caféerne eller på ældrecentrene, f.eks. borddækning, ledsagelse af deltagere i arrangementet, afrydning, evt. opvask.
  • Gåture
  • Igangsættere og holdledere for aktiviteter i de åbne centre
  • Ledsagelse
  • Nærvær og hygge i borgerens eget hjem​

En gang om året afholdes en temaeftermiddag for frivillige i lokalområdet, hvor relevante emner vil blive behandlet.

Som frivillig har man tavshedspligt.

 

Vil du gerne være frivillig i Åbent Center?

Hvis du har lyst til at være frivillig i Åbent Center kan du ringe til 

Frivillig i Åbent Center?

Du kan ringe til

Aktivitetscentrene 
Netværksmedarbejderne
Netværkskoordinator 
Kathrine Eie Frigaard 
Tlf. 23 37 80 41.
Træffes bedst mandag–fredag kl. 8.00–9.00