Sorggruppe

Et tilbud til voksne, der har oplevet et dødsfald af en nærtstående

I sorggruppen har du mulighed for at tale med andre om dine oplevelser og følelser i forbindelse med tab af en nærtstående.
Sorggruppen varetages af en sognepræst og en kommunal sundhedsfaglig medarbejder.

Mange oplever, at andre har svært ved at forstå, hvordan det er at miste. Derfor kan det være rart at mødes med nogen, der er i en lignende situation. 

Sorggruppen er et trygt og afslappet sted, hvor man støtter hinanden. Alle der deltager har tavshedspligt. Vi taler om dagligdags ting, om det der er svært og om håb og drømme for fremtiden. 

Der er ca. 8 deltagere i en gruppe.

Du har også mulighed for at få anonym rådgivning via telefon, chat eller sms hos Det nationale sorgcenter. Ring 70 20 99 03 eller mere på:  https://sorgcenter.dk/