Velfærdsteknologi - Til glæde for dig

I Syddjurs Kommune er der de seneste år investeret stort i velfærdsteknologi, der gør hverdagen nemmere for kommunens personale og vigtigst af alt for borgerne.

Velfærdsteknologi er kort og godt teknologi, der har til formål at skabe velfærd for mennesker med nedsat funktionsevne.

Det kan være store og små teknologiske løsninger, som skaber velfærd og livskvalitet ved at løse hverdagens udfordringer med værdighed, tryghed og sikkerhed.

Fx en specialseng, der hjælper borgeren op at sidde med benene ud over sengekanten. Eller en teknologisk medicinhusker, der skaber tryghed og øger sikkerheden ved at dosere den rigtige medicin og minde borgeren om at tage den på det rette tidspunkt.

Derfor kan velfærdsteknologi også bidrage til at give borgeren mere frihed, selvstændighed, værdighed og sikkerhed.

Samtidig kan det gøre en stor forskel for personalet. Nye loftlifte og skylle-tørretoiletter skåner medarbejdernes rygge, gør borgerne mere selvhjulpne og digitale løsninger skaber overblik og entydig adgang til information om den specifikke borger og vejledninger i arbejdet.

I videoerne her under kan du se, hvordan vi bruger velfærdsteknolgi i Syddjurs Kommune

Nye lifte øger velfærden

App i hjemmeplejen letter arbejdet og giver bedre service