Print

Kørsel til læge og speciallæge

Som udgangspunkt skal du selv sørge for kørsel til læge og speciallæge, men du kan blive kørt med kommunes taxaordning, hvis du ikke han benytte bus eller tog på grund af dit helbred.

I visse tilfælde vil du også have mulighed for at få en ledsager med på køreturen, hvis dit helbred nødvendiggør det.

Du kan visiteres til ordningen, hvis:

  • Du er førtids- eller folkepensionist
  • Du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge offentligt transportmiddel
  • Du er medlem af sygesikringsgruppe 1

Kontakt kommunen om visitering til lægekørsel på tlf. 87 53 50 00.

Du kan også benytte ansøgningsformularen herunder.