Print

Handicapkørsel

Du kan søge om handicapkørsel, hvis du er svært bevægelseshæmmet og bruger et ganghjælpemiddel, eller hvis du er blind eller stærkt svagsynet med synsstyrke på 10 procent eller mindre, og du ikke kan bruge almindelig kollektiv trafik.

Handicapkørsel er et tilbud om kørsel til aktiviteter i fritiden med taxi eller liftbus.

Hvordan bliver du kørt?

Du bliver kørt i taxi eller liftbus. Men skal du på en længere rejse, vil en del af turen foregå med tog eller X bus.

For at handicapkørsels skal du:

Være fyldt 18 år.

Være svært bevægelseshæmmet med begrænsninger i bevægelsesapparatet i en sådan grad, at du er ude af stand til at benytte den almindelige kollektive trafik

Bruge et ganghjælpemiddel, såsom kørestol, rollator, gangstativ eller albuestokke.

Være blind eller stærkt svagsynet med synsstyrke på 10 procent eller mindre

Hvem kan ikke tilmeldes ordningen?

Personer, der har behov for specialtransport, f. eks senge- og båretransport.

Personer, hvis kørselsbehov alene er begrundet i afstanden fra bopæl til offentlige transportmidler.

Hvad kan ordningen bruges til?

Ordningen gælder kørsel til fritidsformål, altså besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.

Du kan også benytte kørslen til lægeordineret fysioterapi, herunder handicapridning, kiropraktor, tandlæge, psykolog, fodterapeut, optiker, samt sygepleje på lokalcentrets sundhedsklinik.

Handicapkørsel kan ikke bruges til læge og speciallæge, undersøgelse og behandling på sygehus, genoptræning i forbindelse med sygehusindlæggelse, eller visiteret træning på lokalcentret.

Vær opmærksom på at kørslen skal bestilles i god tid – der er ikke tale om ”her og nu kørsel”

BilagStørrelse
PDF ikon Pjece handicapkørsel7.09 MB