Print

Ydelser i hjemmeplejen

Syddjurs Kommune tilbyder dig hjælp og støtte til rengøring, tøjvask, indkøb, personlig pleje og hjælp til ernæring.

Vi tilbyder:

Personlig pleje, der f.eks. kan være hjælp til at blive vasket eller komme i bad, tage tøj af og på, mundpleje og toiletbesøg. Du vil modtage hjælp ud fra dit behov.

Du kan modtage personlig pleje hele døgnet, afhængig af dine behov. Du skal selv betale for sæbe, håndklæder m.v.

Praktisk hjælp, der f.eks. kan være hjælp til rengøring, tøjvask eller indkøbsordning.
Som udgangspunkt kan du ikke få hjælp til rengøring i hjemmet, hvis du bor sammen med en rask ægtefælle eller pårørende.

Du kan få hjælp til rengøring af daglige opholdsrum svarende til en bolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 65m2).

Den praktiske hjælp ydes som udgangspunkt hver anden uge. Du skal selv betale for miljøvenlige rengøringsmidler, støvsuger, klude, spande m.v.

Vi tilstræber, at der kommer så få forskellige medarbejdere som muligt og hjælper dig, men vi vægter hensynet til, at du får den fagligt set bedste hjælp højere end hensynet til, at hjælpen leveres af de samme medarbejdere.

Det hensyn vil især være aktuelt, hvis du har flere eller komplicerede sygdomme eller modtager meget hjælp.

Din egen medvirken

De tilbud, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med, og vi lægger vægt på, at du selv deltager aktivt i hjælpen, så du i samarbejde med peronalet udvikler eller fastholder dine fysiske og/eller psykiske færdigheder.

Du vil som udgangspunkt få tilbudt træning eller hjælpemidler, inden du får tilbudt personlig pleje og/eller praktisk hjælp. På den måde støtter kommunen dig i at blive så uafhængig af hjælp som muligt.

I Syddjurs kommune har vi tilknyttet fysioterapeuter, der sammen med hjemmeplejen lægger en plan for, hvordan vi kan hjælpe dig til at blive mest mulig selvhjulpen.

Det kan være gennem genoptræning eller ved brug af hjælpemidler, der kan hjælpe dig til at blive så uafhænigig af hjemmepleje som muligt.

Hvem udfører hjemmehjælpen?

Når du har fået bevilget personlig pleje, kan du selv vælge, hvem der skal udføre hjælpen. Du har følgende valgmuligheder:

  • Syddjurs Kommune
  • Private leverandører, som kommunen har godkendt
  • Egen hjælper, som kommunen har godkendt

Dit hjem er en arbejdsplads

Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads.

Det betyder, at det kan blive nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem.