Print

Valg af privat plejer

Du kan selv udpege en person til at udføre hjemmepleje, som f.eks. en pårørende, en nabo eller en bekendt.

Kommunen skal godkende personen

Den person du vælger, skal godkendes af kommunen. Det vil sige, af den udpegede person kontraktligt skal opfylde Syddjurs Kommunes kvalitets- og leverandørkrav.

Omfang af ordningen

Det er fortsat kommunen, der visiterer til hjemmepleje.

De opgaver, som den private hjælper kan udføre, skal ligge inden for de rammer, som står i den bevilling, der er godkendt af visitationen. 

Dette gælder såvel opgavemæssigt som tidsmæssigt. Der indgås således på forhånd en aftale mellem hjemmeplejemodtageren og kommunen om de opgaver, der skal udføres.

Kommunens forpligtelser

Kommunen skal føre tilsyn med ordningen. Du skal derfor være forberedt på at modtage besøg fra visitationen og besvare spørgsmål om ordningen og opgaveudførelsen.

Det skal på forhånd aftales mellem kommunen og hjemmehjælpsmodtageren, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af den private hjælpers sygdom, ferie og lignende.

Hvordan søger jeg om privat plejer

Hvis du ønsker at vælge en privat person til udførelse af den bevilgede hjemmehjælp, skal du rette henvendelse til Visitation og Hjælpemidler, tlf. 87 53 57 40, kl. 8.30-12.00, onsdage er lukket.

Visitationen vil stå for de praktiske ting, så som indgåelse af aftalen med den person, der er udpeget.

Der vil gå ca. 14 dage fra ansøgning om godkendelse af en privat plejer er modtaget til afgørelse foreligger. Den praktiske igangsætning, herunder tidspunkter for opgaveudførelsen m.v. aftales mellem hjemmeplejemodtageren og plejeren.

Kontakt os

Visitation til Sundhed og Omsorg

Tlf. 8753 6600
Man - tirs kl. 9-11
Onsdag lukket