Print

Mødestedet

Ønsker du at blive frivillig eller har du behov for frivilllig hjælp?

Mødestedet er en side for de frivillige kræfter, der giver lidt af deres tid til de ældre rundt omkring i vores kommune på aktivitetscentre, plejecentre, i foreninger eller i seniorernes eget hjem.

Disse frivillige er med til at give hverdagen lidt flere farver og lidt mere indhold.​

På denne side kan du også få kontakt til frivillige og hjælp til forskellige ting. Her kan du få hjælp til f.eks indkøb, eller du kan finde en besøgsven.

Opgaver, der kan varetages af frivillige:

  • Pasning af caféerne på ældrecentrene
  • Hjælp ved arrangementer i caféerne eller på ældrecentrene, f.eks. borddækning, ledsagelse af deltagere i arrangementet, afrydning, evt. opvask.
  • Gåture
  • Igangsættere og holdledere for aktiviteter i de åbne centre 
  • Ledsagelse
  • Nærvær og hygge i borgerens eget hjem