Print

Akutteam Syddjurs

Akutteamet forebygger og reducerer indlæggelser/genindlæggelser af borgere i Syddjurs Kommune

Akutteamet er en del af kommunens akutberedskab som kan rykke ud ved såvel somaltisk som psykiatrisk sygdom.

Målgruppe
Akutteamets målgruppe er borgere med:
- akut opstået sygdom​
- forværring af sygdom​
- akut nedsat funktionsevne

Opgaver og kompetancer
Akutteamet er med til at forebygge uhensigtsmæssige hospitalsindlæggelser/ genindlæggelser og muliggør behandling i eget nærmiljø.
Teamet er udekørende og fleksible på tid og opgaveløsning, ligesom de har et tæt samarbejde med det nære sundhedsvæsen og medbringer diagnostisk udstyr, så der er mulighed for en hurtig indsnævring af akutelle problemstillinger og iværksættelse af relevant behandling, så borgeren får en hurtigere hjælp og behandling.

Akutteamet består af sygeplejersker med høj fagligt kompetanceniveau og solide instrumentelle færdigheder, der kan håndtere komplekse, forebyggende og akutte opgaver. Teamet kan:
- Anlægge iv-adgang og sc-kanyle​
- Give iv-væske​ og medicinering​
- Blodprøver (Crp, Hgb, Bls og Inr)
- Anlægge sonder.
- Anlægge blærekateter​
- Blærescanne​
- U-stix.

Akutteamet kan specielt gøre en indsats ved f.eks. blærebetændelse, væskemangel, lunge-betændelse, fald, underernæring, KOL og psykiatriske lidelser. - Akutteamet medbringer hjertestarter i akutbilen.

Akutpladser
Ved behov kan Akutteamet indlægge borgeren på en af kommunens 4 akutpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup, hvor det er muligt at intensivere behandlingen, hvis det skulle blive nødvendigt. Akutsygeplejersken visiterer til et ophold på akutpladsen og vurderer opholdets varighed som kan være fra få dage til max 14 dage. Borger skal betale fast pris pr. døgn efter gældende takst for mad, samt selv afholde eventuelle udgifter i forbindelse med transport til akutpladsen.

Hvem kan kontakte akutteamet
Akutteamets indsatser leveres primært efter henvisning/kontakt fra:
- Praktiserende læge​
- Sygehus​
- Vagtlæge​
- Kommunale sygepleje​
- Visitatorer til Sundhed og Omsorg, Syddjurs Kommune​
- Plejecentrene i Syddjurs Kommune​
- Rehabiliteringsafdelingen i Syddjurs Kommune

Kontakt Akutteamet
Akutteamet kan træffes alle dage fra kl. 7.30-23.00 på Tlf. 24 880 890

BilagStørrelse
PDF ikon Akutteam syddjurs628.79 KB
Kontakt os

Akutteamet

Tlf. 24 880 890

Hverdage
kl. 8.00-23.00
Weekend og helligdage
kl. 12.00-20.00