Print

Akutteam

Rehabiliteringsafdelingen har etableret et akutteam og 2 akutpladser for at styrke og udvikle kvaliteten af det akutte sygeplejeberedskab.

Dette er for at kunne imødekomme det øget antal udskrivelser fra sygehusene og det efterfølgende behandlingsforløb.

Akutsygeplejeskerne kan rykke ud ved akut opstået sygdom eller forværring af en eksisterende sygdom og hjælpe og behandle borgeren i sit eget hjem.

Blandt andet kan sygeplejersken foretage målinger af fx infektionstal og blodprocenter i borgerens eget hjem og videregive dem til vagtlægen, så borgeren får en hurtigere hjælp og behandling. 

Sygeplejerskerne har også mulighed for at indlægge borgeren på en af kommunens akutpladser, hvor det er muligt at intensivere behandlingen, hvis det er nødvendigt.

I mange tilfælde kan det forhindre uhensigtmæssige hospitalsindlæggelser og borgeren kan få behandling i sit eget nærmiljø og tæt på sine pårørende. 

Etablering af akutpladser og akutteam skal sikre, at ældre borgere kan udskrives til et kommunalt tilbud døgnet rundt alle ugens dage, og at lægevagten og sygehusene kan komme i hurtig kontakt med den kommunale sygeplejerske, der har kompetence til at sætte de fornødne foranstaltninger i gang.

​Det er også med til at undgå genindlæggelser efter endt sygehusindlæggelse af borgere med f.eks. blærebetændelse, væskemangel, lunge-betændelse, fald, underernæring, KOL og psykiatriske lidelser.

Akutteamet indgår i Rehabiliteringsafdelingens øvrige opgaveløsning, når der ikke er akutopgaver.

Hurtig kontakt til akut sygeplejemæssigt beredskab

Tlf. 24 880 890

Hverdage - kl. 8.00-23.00
Weekend og helligdage - kl. 12.00-20.00

BilagStørrelse
PDF ikon Akutteam syddjurs628.79 KB
Kontakt os

Akutteamet

Tlf. 24 880 890

Hverdage
kl. 8.00-23.00
Weekend og helligdage
kl. 12.00-20.00