Print

Hjælp til mad

Syddjurs Kommune har en række tilbud til dig, der bor i egen bolig og har brug for støtte omkring dine måltider eller til at få leveret mad og købmandsvarer.

De tilbud du kan få afhænger af dine behov, og hvad du selv og andre i dit hjem kan klare. En visitator fra kommune vil sammen med dig vurdere dine behov og tildele dig den hjælp, du har brug for.

Der er følgende tilbud på kostområdet

Madudbringning

Hvis du ikke er i stand til at stå for madlavningen og ikke kan transportere dig hen til et spisested, kan du få maden bragt. Der er egenbetaling for maden.

Maden produceres af DjursMad og Det Danske Madhus.

Fra den 1. februar 2018 står kommunens eget Køkken Syddjurs i Rønde for produktionen. 

Spisesteder på lokalcentre

Hvis du ikke er i stand til at stå for madlavningen, men godt kan transportere dig, kan du spise på et af Syddjurs Kommunens spisesteder på lokalcentrene.

Hjælp til at spise og drikke.

Hvis du ikke kan eller kun delvis kan indtage mad og drikke, kan du få hjælp hertil, samt råd og vejledning om sunde kostvaner.

Hjælp til tilberedning af morgenmad og kold mad inklusiv mellemmåltider.

Hvis du ikke eller kun delvis kan varetage tilberedningen, anretning og mellemmåltider kan du få hjælp til det, samt hjælp til afrydning og opvask.

Hjælp til opvarmning af tilberedt mad.

Hvis du ikke eller kun delvist kan varetage opvarmningen og anretning af varm mad selv, kan du modtage hjælp til opvarmning, anretning og udskæring af tilberedt mad, servering af drikkevarer og mellemmåltider samt hjælp til oprydning og opvask.

Kommunen tilbereder ikke varm mad i hjemmet og foretager ikke opvask og oprydning efter gæstebesøg

Hvad koster det?

Der er egenbetaling for madudbringning.

Priser fra 1. januar 2017:

Udbragt mad:
Hovedret og biret, kølemad: 65,50 kr.
Hovedret alene: 52 kr.
Biret alene: 13,50 kr.
Døgnkost, enhedstakst 3.542 kr. pr. måned.

De øvrige tilbud om støtte i forbindelse med mad og måltider er uden egenbetaling, såfremt du er bevilliget hjælp hertil.

Kontakt Visitation og Hjælpemiddelafdelingen for ansøgning på tlf. 87 53 57 30.

Hverdage kl. 8.30 - 12.00. Onsdage er lukket

Udbringning af købmandvarer

Hvis du ikke selv kan købe ind, og der ikke er andre i husstanden der kan købe ind, kan du visiteres til vareudbringing hos en af Syddjurs Kommunes to leverandører:

Intervare A/S
Kvik Spar, Mols Super

De to leverandører er udvalgt af kommunen og er begge forpligtet til at levere en ensartet og høj kvalitet i det daglige.

Varerne pakkes i transportkasser, så de hele tiden opretholder den korrekte temperatur. Dette gælder også for frostvarer. Der er udbringning en gang om ugen.

Ved ansøgning om udbringning af varer, kontakt Visitationen, tlf. 87 53 57 30, kl. 8.30-12.00. Onsdage er lukket.

Kontakt os

Visitation til Sundhed og Omsorg

Tlf. 87 53 66 00

Alle hverdage
Kl. 9 - 11 og kl. 13 - 15.