Print

Tilbud til pårørende til borgere med demens

I et samarbejde mellem Region Midtjylland, de østjyske kommuner og DemensCentrum Aarhus, tilbydes undervisning i relevante emner indenfor demens til pårørende til mennesker med demens.

Information om fremtidige arrangementer vil løbende blive lagt ind her på siden.

Se desuden under 'Tilbud til borgere med demens og deres pårørende'.

Livet med demens – et kursusforløb

Målgruppe

Borgere som har en pårørende, der har fået en demenssygdom.

Mål

 • At deltagerne får en grundlæggende viden om demens
 • At deltagerne får mulighed for at være sammen med ligestillede
 • At deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer med ligestillede og professionelle
 • At deltagerne får kendskab til, hvor de kan finde yderligere oplysninger

Kurserne er en kombination af undervisning samt erfaringsudveksling. Der vil være et fastlagt program til hver gang, og der vil blive udleveret skriftligt materiale.

Et undervisningsprogram med fastlagte temaer følges op med dialog. Underviserne er demenskonsulent Susanne Wennergaard Juul Nielsen og demenskoordinator Birthe Moe.

Kursusforløbet består af firemoduler af hver to timers varighed, incl. kaffepause.

Datoer:

Torsdag d. 28. september 2017

Hvad er demens?

 • Forskellige demensformer
 • Følgevirkninger
 • Medicinske behandlingsmuligheder

Torsdag d. 12. oktober 2017

Jura i forhold til demens.

 • Jura der knytter sig til hverdagslivet med demens
 • Fuldmagt
 • Værgemål
 • Magtanvendelse

Torsdag d. 26. oktober 2017

Kommunikation.

 • Vanskeligheder i kommunikationen pga. demenssygdommen
 • Strategier for kommunikation

Torsdag d. 09. november 2017

Hverdagen med demens.

 • Problemer i hverdagen
 • Løsningsmuligheder
 • Hvor kan man få hjælp
 • Kommunens tilbud
 • Hjælpemidler

Torsdag d. 23. november 2017

Følelser og relationer.

 • Hvordan en demenssygdom påvirker relationer og samlivsamt hvordan de udfordringer kan håndteres

Tid

Kl. 19.00-21.00      Kursus

Kl. 21.00-21.30      Mulighed for at lave aftaler med demensteamet eller få en individuel kort samtale.

Sted

Lindegården
Skolevej 19
8544 Mørke

Pris

Pris for kaffe og brød: 20 kr. pr. person

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Demensteamet senest torsdag d. 21. september 2017 på telefonnr. 8753 5685 eller mail swn@syddjurs.dk