Print

Tilbud til borgere med demens og deres pårørende

Med henblik på at støtte, hjælpe og rådgive tilbydes gratis undervisning til pårørende og/eller bekendte, der er i berøring med mennesker med demens.

Når en person får en demenssygdom, får familien på længere sigt et nyt familiemedlem. Dette vilkår er man som familie nødsaget til at indrette og indstille sig på.  At være pårørende og omsorgsgiver til en person med demenssygdom kræver viden og ofte nye færdigheder og samlivsformer.

Information om fremtidige arrangementer vil løbende blive lagt ind på denne side.

Gåture i naturen

Som noget nyt inviterer Demensteamet til gåture i naturen.

Fra den 23. august og 10 uger frem går vi hver onsdag. Vi mødes og går forskellige ture, så vi får set mange af de smukke steder vi har her i Syddjurs.

Vi mødes kl. 9.30 på en parkeringsplads et sted i Syddjurs Kommune og derfra går vi afsted sammen. Varighed incl. pause er maksimalt to timer.

Husk: Drikkedunk, godt fodtøj og påklædning efter vejret.

Målgruppe: For mennesker med demens eller demenslignende symptomer og deres pårørende.

Ansvarlig for turene er fysioterapeut Lene Printz.

Tilmelding skal ske senest tirsdagen før hver enkelt tur til demensteamet på telefonnr. 8753 5685 eller på mail til demenskonsulent Lene Raaby på lran@syddjurs.dk

Mødesteder og mødetider findes i denne folder.

Nye tilbud til pårørende til mennesker med demens i Syddjurs Kommune

Syddjurs kommune har fået bevilliget penge fra Sundhedsstyrelsen til et projekt omkring aflastning af pårørende til mennesker med demens. Vi fokuserer på aflastning gennem støttet samvær.

Det betyder, at det er aflastning, hvor den pårørende er med sammen med personen med demens og uddannet personale. En pårørende kan være nærmeste familie og nære venner.

Formålet er dels at muliggøre fælles aktiviteter for personen med demens og deres pårørende, og dels at der gennem støtten fra det uddannede personale kan fokuseres på at vejlede den pårørende i forhold til håndtering af svære situationer. 

Målgruppen er mennesker med demens i eget hjem og deres pårørende.

Projektet er delt op i fire forskellige initiativer:

  • Fællesaktiviteter for ægtepar / pårørende til demensramt
  • Støtte til socialt samvær / kulturelle tilbud
  • Støtte i svære situationer
  • Støtte ved familiefester

Læs mere om de fire initiativer her.

Hvis du har spørgsmål eller påtænker at gøre brug af et af tilbuddene, kan du kontakte demensteamet på telefonnr. 87535685. Lene Raaby Andersen, der er demenskonsulent og projektleder kan ligeledes kontaktes på mail: lran@syddjurs.dk

Projektet kører indtil 30.11.2017.

Demensteamet

Skolevej 19
8544 Mørke   

Telefontider:
Hverdage kl. 8.00 - 8.30.
Mandag kl. 12-13.
Torsdag kl. 16-17.

Demenskoordinator Birthe Moe
Telefon: 8753 5685
E-mail: bmo@syddjurs.dk

Demenskonsulent Susanne W. Juul Nielsen
Telefon: 8753 5864
E-mail: swn@syddjurs.dk

Demenskonsulent Lene Raaby Andersen
Telefon: 8753 5865
E-mail: lran@syddjurs.dk